Vetenskaplig praktik: teori och metod
KK415B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice, K3 - Malmö universitet
K3student@mau.se
Lärare
Staffan Schmidt
staffan.schmidt@mau.se
040-6658725