Hyres- och arrenderätt
JU302F / Kurs på grundnivå, 5 hp
Kursplan för kursstart våren 2020
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp.
JU107A Juridisk översiktskurs, 15 hp.
FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7,5 hp.
Samt 10 hp i kursen: FF304H Fastighetsförvaltning, 15 hp.
Se även rekommendation under rubriken Övrigt.
Våren 2020
Malmö

100%, dagtid

2 mar 2020 - 29 mar 2020

US581