Karriärlärande i utbildning och arbetsliv
IS640F / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Fakulteten för lärande och samhälle