SO för lärare i grundskolans åk 1-6, I
IS224F / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Nina Palmgren
nina.palmgren@mau.se
040-6658571

Studieadministratör
Monica Lotfinia
monica.lotfinia@mau.se
040-665 77 52