Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor efter 1800 med lärandeteori
HL243C / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle