Historia och lärande: Förändringsprocesser och levnadsvillkor ca 500 till 1800, med vetenskapsteori
HL242C / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Bo Persson
bo.persson@mau.se
040-6658128

Studieadministratör
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408