Political Science: Global Politics as Social Science
GP616L / Kurs på avancerad nivå, 30 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
GPSstudent - Malmö universitet
gpsstudent@mau.se
Kursansvarig
Michael Strange
michael.strange@mau.se
040-6657216