Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Geografi och lärande: Staden och dess omgivningar
GL216C, 15 hp
Kursplaner
Våren 2026 Visa kursplan
Våren 2025 Visa kursplan
Våren 2024 Visa kursplan
Våren 2023 Visa kursplan
Våren 2022 Visa kursplan
Våren 2021 Visa kursplan
Våren 2020 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    GL216C
  • Omfattning
    15 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle