Malmö universitet
Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation
Kurs på avancerad nivå, 15 hp
FO711A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: FO217A Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor (genomgången)
Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.