Barndom och lärande: Hållbar utveckling för förskola och förskolläraryrket
FO602A / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle