Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer och didaktik
FO254A / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Charlotte Paggetti
charlotte.paggetti@mau.se
040-6658389

Kursansvarig
Helena Malm
helena.malm@mau.se
040-6658174

Studieadministratör
Heléne Henriksson
helene.henriksson@mau.se
040-665 77 47