Malmö universitet
Barndom och lärande: Literacy
Kurs på grundnivå, 15 hp
FO214A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: FO213A Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer (genomgången)