Malmö universitet
Systemutveckling och projekt för ingenjörer
Kurs på grundnivå, 15 hp
DA393A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
CTDVA / Datavetenskap (G1F)
9 hp från DA339A Objektorienterad programmering
2,5 hp från DA215A Datateknik