Malmö universitet
Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
DA343A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
CTDVA / Datavetenskap (G1F)
9 hp från kursen DA339A Objektorienterad programmering
Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från hela kursen DA339A Objektorienterad programmering.