Byggd miljö: Byggprocessen
BY120C / Kurs på grundnivå, 5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Kursansvarig
Elise Aldén
elise.alden@mau.se
040-6658380