Biologi och lärande: Genetik och evolution
BI203C / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Johan Nelson
johan.nelson@mau.se
040-6658229

Studieadministratör
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408