Lärande, utveckling och specialpedagogik
UV253C / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Kristian Lutz
kristian.lutz@mau.se
040-6658357