Ämnesdidaktik och bedömning
UV252C / Kurs på grundnivå, 9 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Johan Nelson
johan.nelson@mau.se
040-6658229

Kursansvarig
Manuela Lupsa
manuela.lupsa@mau.se
040-6657139

Studieadministratör
Malin Holmqvist Forsberg
malin.forsberg@mau.se
040-6658196