Pedagogik och didaktik, att vara lärare
UV251C / Kurs på grundnivå, 12 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Elisabeth Söderquist
elisabeth.soderquist@mau.se
040-6658088

Studieadministratör
Malin Holmqvist Forsberg
malin.forsberg@mau.se
040-6658196