Specialpedagogiska perspektiv på utveckling och lärande
UV244B / Kurs på grundnivå, 9 hp
Kursplaner
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Melinda Malmström
melinda.malmstrom@mau.se
040-6658549

Kursansvarig
Eva Stene
eva.stene@mau.se
040-6657157

Studieadministratör
Liselotte Sterner
liselotte.sterner@mau.se
040-6658130