Företagsekonomi: Transport Service Management och marknadsföring
TR131B / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Kursansvarig
Malin Sundström
malin.u.sundstrom@mau.se
0406658648