Malmö universitet
Hälsopedagogiska interventioner inom psykiatrisk vård
Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
SP822C
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
HSOMA / Omvårdnad (A1N)
1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska omfattande ett års tjänstgöring