Individuella förutsättningar och kontextuella villkor för lärande - Matematikutveckling
SP724G / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplaner
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Jessica Håkansson
jessica.hakansson@mau.se
040-6657432

Studieadministratör
Malin Holmqvist Forsberg
malin.forsberg@mau.se
040-6658196