Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Pedagogik: Perspektiv på forskning
SO660F, 15 hp
Kursplaner
Gäller från 2024-09-02 Visa kursplan

Hösten 2024 Visa kursplan
Hösten 2023 Visa kursplan
Hösten 2022 Visa kursplan
Hösten 2021 Visa kursplan
Hösten 2020 Visa kursplan
Hösten 2019 Visa kursplan
Hösten 2018 Visa kursplan
Kurs på avancerad nivå
  • Kurskod
    SO660F
  • Omfattning
    15 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle