Pedagogik: Perspektiv på forskning
SO660F / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Studievägledning LS
lsvagledning@mau.se
Kursansvarig
Bodil Liljefors-Persson
bodil.liljefors@mau.se
040-6658609

Kursansvarig
Kristian Sjövik
kristian.sjovik@mau.se
040-6657177

Studieadministratör
Monica Lotfinia
monica.lotfinia@mau.se
040-665 77 52