Socialt arbete och funktionshinder
SC683A / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Hanna Egard
hanna.egard@mau.se
040-6657466

Studieadministratör
Germana di Lorenzo
germana.di-lorenzo@mau.se
040-6657462