Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass
RC415U / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Petra Marti Tanaka
petra.marti-tanaka@mau.se
040-6657750

Studieadministratör
Maria Åström
maria.astrom@mau.se
040-6658986