Malmö universitet
Strategic Design
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
PD175A
Engelska
52,5 hp inom huuvdområdet Produktdesign varav samtliga 30 hp från kursen Produktdesign: Designmetodik, eller
60 hp inom området design, eller
kurserna Visualiserings- och presentationstekniker och Designmetodik för produktutvecklare.