Omvårdnad: Forskningsmetodik II
OV714A / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Rathi Ramji
rathi.ramji@mau.se
040 6657166

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820