Omvårdnad: Forskningsmetodik II
OV714A / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Anne-Marie Wangel
anne-marie.wangel@mau.se
040-6657455

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820