Omvårdnad: Forskningsmetodik I
OV712A / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Anne Wennick
anne.wennick@mau.se
040-6657974

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820