Omvårdnad: Förbättringskunskap med fokus mot säker och personcentrerad vård
OM621B / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Katarina Sjögren Forss
katarina.sjogren.forss@mau.se
040-6657036

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820