Medicinsk vetenskap III
OM152B / Kurs på grundnivå, 10 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
HS studievägledning - Malmö universitet
hsvagledning@mau.se
Kursansvarig
Michael Ulrich Hansen
michael.ulrich.hansen@mau.se

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820