Omvårdnad: Forskningsmetodik I
OM131B / Kurs på grundnivå, 15 hp