Master Thesis with a focus on Leadership and Organisation for Sustainability
OL646E / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplaner
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Kursansvarig
Hope Witmer
hope.witmer@mau.se
040-6657142