Social Entrepreneurship, Social Innovation and Sustainability
OL645E / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Kursplaner
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Kursansvarig
Fredrik Björk
fredrik.bjork@mau.se
040-6657124