Matematik för lärare, åk 1-6, II
NM171F / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Åsa Roosqvist
asa.roosqvist@mau.se
040-6658010

Studieadministratör
Rebecka Sundin
rebecka.sundin@mau.se
0406658239