Miljösociologi och metod
MV234A / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
usstudent@mau.se
Kursansvarig
Joseph Strahl
joe.strahl@mau.se
040-6657327