Naturvetenskaplig metod: datainsamling och analys av miljötillstånd
MV224A / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Kursansvarig
Göran Ewald
goran.ewald@mau.se
040-6658367