Malmö universitet
Materialval
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
MT135A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: MT105A Produktionsteknik (godkänd) och MT108A Materialteknik (godkänd) och MT112A Hållfasthetslära (godkänd)