Malmö universitet
Finita elementmetoden
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
MT129A
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: MT112A Hållfasthetslära (godkänd) och MT108A Materialteknik (godkänd) och MA206A Matematik: Analys B (godkänd)