Prototyping Media Technology
ME652E / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Georgios Palamas
georgios.palamas@mau.se