Marknadsanalys
ME133B / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Sven Packmohr
sven.packmohr@mau.se
040-6657791