Malmö universitet
Matematik: Analys B
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
MA206A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
G1F / Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Samt godkända kurser: MA203A Matematik: Analys A.
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 8/A8.