Självständigt arbete i fördjupningsämnet
LL204G / Kurs på grundnivå, 15 hp