A/r/tography: Mellan kreativt skapande, forskning och undervisning
KS292F / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Chrysogonus Siddha Malilang
chrysogonus.siddha.malilang@mau.se
040-665 81 72

Studieadministratör
Rebecka Sundin
rebecka.sundin@mau.se
0406658239