Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning
KS205F, 15 hp
Kursplaner
Hösten 2024 Visa kursplan
Våren 2024 Visa kursplan
Våren 2022 Visa kursplan
Våren 2020 Visa kursplan
Våren 2018 Visa kursplan
Våren 2016 Visa kursplan
Våren 2014 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    KS205F
  • Omfattning
    15 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle