Elevtexter - Bedömning och språkutveckling i modersmålsundervisningen
KS188F / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Anna Arnell
anna.arnell@mau.se
040-6658011

Kursansvarig
Agneta Hessel
agneta.hessel@mau.se
040-6658312

Studieadministratör
Rebecka Sundin
rebecka.sundin@mau.se
0406658239