Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv
KS180F / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Anna Arnell
anna.arnell@mau.se
040-6658011

Studieadministratör
Rebecka Sundin
rebecka.sundin@mau.se
0406658239

Studieadministratör
ULV
Mona Atieh
mona.atieh@mau.se
040-6658499