Malmö universitet
Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare III
Kurs på grundnivå, 30 hp
KS142F
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Godkända kurser: KS141F Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare II
eller
4 utav följande kurser, KS176F Olika vägar till kunskap i modersmålsundervisningen, KS180F Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv, KS205F Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning alternativt (KS204F), KS188F Elevtexter – Bedömning och språkutveckling i modersmålsundervisningen, KS189F Studiehandledning och språket i ämnet i modersmålsundervisning