Malmö universitet
Retorik II
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
KS132F
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: KS131F Retorik I (godkänd)