Malmö universitet
Barn, musik och rörelse - rytmik som metod I
Kurs på grundnivå, 15 hp
KS122F
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Grundläggande behörighet.